هیئت وارثان ثارالله علیه السلام

هیئت وارثان ثارالله (ع) تهران شهرک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه


لگد را چون تحمل کرد ای وای

مدال از سینه اش گل کرد ای وای

چه گویم از عبوری وحشیانه

که درب خانه را پل کرد ای وای


سروده محمود ژولیدهاگر زهرا نبود

اگر زهرا نبود ایمان کجا بود

نزول کوثر و قرآن کجا بود

اگر زهرا نبود آیا جنان بود

بهشت و روضه رضوان کجا بود

سروده محمود ژولیدهاختیار ناله

اولین مظلوم عالم اه را گم کرده است

رهبر راه خدا همراه را گم کرده است

یک توقف پشت در صد بغض مانده در گلو

تا کنار قبر مخفی چاه را گم کرده است

هیچ فانوسی دگر درکوچه ها روشن نبود

نیمه شب خورشید یثرب راه را گم کرده است

انتهای شب صدای زخمی اش آید بگوش

اختیار از ناله شبگاه را گم کرده است

تا اذان صبح از بس ناله زد خوابش گرفت

خواب دید آن شب حسینش راه را گم کرده است

ابرهای بی صدا از دیده اش دریا گرفت

رعد و برق نعره اش ناگاه را گم کرده است

یاد آن روزی که گفتا مجتبا نجوا کنان

گامهای مادرم درگاه را گم کرده است

درد تنهایی خود را با که گوید مرتضی

با که گوید شیعه ای آگاه را گم کرده است

شهر اشباه الرجال اینجاست ای زهرائیان

امت بی درد اردوگاه را گم کرده است

کاش از این بیشتر پنهان نماند منتقم

عصر عاشورائیان خونخواه را گم کرده است

سروده محمود ژولیده


نوشته شده در 1386/02/30ساعت 13:19 توسط سعید نظرات (0)


 Design By : Pichak